Jadwiga - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Jadwiga (Jadwiga II)

2. Okres działania kopalni: 1907 - 1921

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1907

5. Obszar eksploatacji: Niwka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich ; dzierżawcy; Stanisław Modzelewski; Włodzimierz Modzelewski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1919 – 48 352 t.