Józef II - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Józef II

2. Okres działania kopalni: 1916-1923

3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1916

5. Obszar eksploatacji Zagórze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, dzierżawcy: S.Wejtkowa, S.Knothe, J.Przedpełski

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1920 – 24 720 t.