Irena - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Irena

2. Okres działania kopalni: 1915 -1924

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915

5. Obszar eksploatacji: Niwka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich ( dzierżawcy: S.Knothe, J.Przedpełski)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1922 – 69 644 t.