Ignacy - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ignacy (Hoym, Hoym-Laura)

2. Okres działania kopalni: 1792 - 1968

3. Adres głównej siedziby: Niewiadom (Rybnik)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1792

5. Obszar eksploatacji: Niewiadom, pola górnicze: Birtultau, Omar Pascha

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Kamera Wojenno-Dominialna we Wrocławiu; radca Cuno z Raciborza; Hugo zu Hohenlohe – Oehringen; Czernickie Towarzystwo Węglowe; koncern Hermann Göring ( 1940-1945), Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Rydułtowy

8. Produkcja:

a. 1873 – 23 300 t.

b. 1913 – 185 009 t.

c. 1938 – 426 602 t.

d. 1965 – 890 395 t.