Ida - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ida

2. Okres działania kopalni: 1830-1842

3. Adres głównej siedziby: Orzesze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1829

5. Obszar eksploatacji: Orzesze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spadkobiercy Karola Wojskiego i C.F.Starka; Franciszek Winckler, Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1841 – 1 000 t.