Hruzik - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hruzik

2. Okres działania kopalni: 1805- 1809

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1809

5. Obszar eksploatacji: Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: urzędnik kameralny Hruzik; Wolne Miasto Kraków (w 1816)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: brak danych