Hieronim - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hieronim

2. Okres działania kopalni: 1867 – 1870, 1881 – 1885, 1916 - 1924

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1867

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Société Française et Italienne des Houillères de Dombrowa ; dzierżawa sztygarów J.Winnicki, A.Skiba (1916-1924)

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1868 – 4 000 t.

b. 1922 – 16 193 t. (maks.)