Hermannsglück - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Hermannsglück

2. Okres działania kopalni: 1847-1848

3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1846

5. Obszar eksploatacji: Chełm

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: kupiec Hermann Müller, kupiec Zygfryd Guradze, kasjer Jan Schwerdtfeger; Franciszek Hubert von Tiele- Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1848 – 640 t.