Helena - kopalnia węgla kamiennego Helena

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Helena

2. Okres działania kopalni: 1900 - 1937

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900

5. Obszar eksploatacji: Niwka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; dzierżawcy; rodzina Żmigrodów; S.Szonert i J.Trepka; „Helena” Sp z o.o. ( udziałowcy: Salomon Łaznowski, Moszek Szpiro, Mordka Hamburgier); Jakub Rechnic

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 9705 t.

b. 1935 – 101 541 t. (maks.)