Harmonia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Harmonia

2. Okres działania kopalni: 1855-1873

3. Adres głównej siedziby: Czerwionka (Leszczyny)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1838

5. Obszar eksploatacji: Czerwionka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni Klaus, Wilhelm Schneider; Karol Ku; Joanna Schaffgotsch, Vereinigte Königs- und Laurahütte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 9 000 t.