Gute Zuflucht - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gute Zuflucht

2. Okres działania kopalni: 1844 - 1885

3. Adres głównej siedziby: Mała Dąbrówka (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1828

5. Obszar eksploatacji: Mała Dąbrówka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rheinbaben i przedsiębiorcy; ks. Hugo za Hohenlohe-Oehringen; Hohenlohe-Werke A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1873 – 24 000 t.