Gute Nachbarschaft - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gute Nachbarschaft

2. Okres działania kopalni: 1831- 1856

3. Adres głównej siedziby: Dębieńsko (Leszczyny)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831

5. Obszar eksploatacji: Dębieńsko

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni Żelasko z Rybnika, spadkobiercy Franciszka Gallego, John Baildon, Antoni i Emilia Gemanderowie, Alfons Lucas, Vereinigte Königs- und Laurahütte

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 200-800 t. rocznie