Gute Einigkeit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gute Einigkeit

2. Okres działania kopalni: 1829 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Dębieńsko (Leszczyny)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1828

5. Obszar eksploatacji: Dębieńsko

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mateusz Prusowski, spadkobiercy Franciszka Gallego i Ludwika Segetha; John Baildon i jego żona Galla; Antoni i Emilia Gemanderowie; Alfons Lucas; Vereinigte Königs- und Laurahütte.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje.

8. Produkcja: 8 800