Gute Amalie - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gute Amalie

2. Okres działania kopalni: 1834 – 1889

3. Adres głównej siedziby: Janów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831

5. Obszar eksploatacji: Janów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Ferdynand Müller, Arnold Lüschwitz z Wrocławia; Eliasz Sachs z Katowice, Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje.

8. Produkcja: 1856 – 10 900 t.