Gut Glück - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Gut Glück

2. Okres działania kopalni: 1823-1828

3. Adres głównej siedziby: kolonia Zgoda (Świętochłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1823

5. Obszar eksploatacji: kolonia Zgoda

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: rodzina Donnersmarcków, Franciszek Winckler; Karol Godula; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Deutschland

8. Produkcja: 1828 – 5 000 t.