Glückauf - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Glückauf

2. Okres działania kopalni: 1853 - 1892

3. Adres głównej siedziby: Dziećkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841

5. Obszar eksploatacji: Dziećkowice, Kosztowy (Mysłowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Alexander Schreiber, Loebel Danziger; Gideon Gotard von Wallenberg-Pachaly

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 55 600 t.