Georgenflur - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Georgenflur

2. Okres działania kopalni: 1872-1873

3. Adres głównej siedziby: Mikołów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872

5. Obszar eksploatacji: tereny dzierżawione od księcia pszczyńskiego

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: kopalnia na terenie dzierżawionym od księcia pszczyńskiego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1872 – 992 t.

b. 1873 – 362 t.