Güttmannsdorf - kopalnia węgla kamienego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Güttmannsdorf

2. Okres działania kopalni: 1841-1845

3. Adres głównej siedziby: Świętochłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1838

5. Obszar eksploatacji: Świętochłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wincenty von Hochberg, Gwidon Henckel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 4 700 t.