Fryderyk (Hrabia Fryderyk) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Fryderyk (Hrabia Fryderyk)

2. Okres działania kopalni: 1850 - 1868

3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1850

5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciele Sielca; hr. Renard

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: brak danych