Dębowa Góra - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Dębowa Góra

2. Okres działania kopalni: 1909- 1910

3. Adres głównej siedziby: Sosnowiec

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1909

5. Obszar eksploatacji: Sosnowiec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard, Ludwik Mauve, dzierżawca :L.Hadży-Met

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1909 – 3742 t.