Burghard - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Burghard

2. Okres działania kopalni: 1805 -1889

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rodzina von Hochbergów; Gwarectwo Burghard

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje. Eksploatacja zakończyła się w 1889. W 1891 przeszła na własność Georg von Giesches Erben

8. Produkcja: 1873 – 22 000 t.