Lista plików

Z IBR wiki

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pozycji na stronie
Szukaj pliku o nazwie
Nazwa użytkownika:
Uwzględnij starsze wersje zdjęć

mal.Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
12:09, 20 sie 2021 CHORAŁ.jpg (plik) 378 KB Praktykant K. Hoppe: ''Chorał czyli towarzyszenie organ do książki parafialnej "Droga do Nieba" wydania ks. radcy duchownego Ludwika Skowronka proboszcza w Bogucicach na Górnym Śląsku''. (Źródło: ŚBC) 1
12:06, 20 sie 2021 Droga do nieba.jpg (plik) 176 KB Praktykant ks. L. Skowronek: ''Droga do Nieba. Wyrobek modlitw i pieśni''. (Źródło: ŚBC) 1
10:18, 29 kwi 2021 Wojska sojusznicze na Górnym Śląsku w marcu 1920 roku.png (plik) 274 KB Ania Wojska sojusznicze na Górnym Śląsku w marcu 1920 roku 1
10:15, 29 kwi 2021 Zasięg II powstania śląskiego.png (plik) 1,34 MB Ania Zasięg II powstania śląskiego 1
10:13, 29 kwi 2021 Walki w czasie II powstania śląskiego.png (plik) 813 KB Ania Walki w czasie II powstania śląskiego 1
10:12, 29 kwi 2021 Organizacje terenowe POW GŚ w lipcu 1920 roku.png (plik) 258 KB Ania Organizacje terenowe POW GŚ w lipcu 1920 roku 1
09:59, 29 kwi 2021 Ludność na pruskim Górnym Śląsku według deklarowanego języka ojczystego w spisie powszechnym w 1910 roku.png (plik) 513 KB Ania Ludność na pruskim Górnym Śląsku według deklarowanego języka ojczystego w spisie powszechnym w 1910 roku 1
09:32, 29 kwi 2021 Sytuacja militarna na pograniczu po I powstaniu.png (plik) 1,42 MB Ania Sytuacja militarna na pograniczu po I powstaniu z I tomu SPŚ 1
09:28, 29 kwi 2021 POW GŚ i oddziału niemieckie przed wybuchem I powstania śląskiego.png (plik) 680 KB Ania POW GŚ i oddziału niemieckie przed wybuchem I powstania śląskiego ze SPŚ I tom 1
09:22, 29 kwi 2021 I powstanie śląskie.png (plik) 413 KB Ania   2
17:21, 12 sty 2021 Fot. 5. Zamglenia nad Zbiornikiem Rybnickim (fot. M Rzętała).JPG (plik) 1,09 MB Praktykant   1
17:20, 12 sty 2021 Fot. 4. Wolny od lodu akwen główny Zbiornika Rybnickiego i jego zalew boczny Gzel z pokrywą lodową (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,03 MB Praktykant   1
17:19, 12 sty 2021 Fot. 3. Obwałowania z drogą między akwenem głównym Zbiornika Rybnickiego (po lewej) i Zalewem Orzepowickim (po prawej) (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1011 KB Praktykant   1
17:19, 12 sty 2021 Fot. 2. Zapora czołowa zbiornika Rybnickiego (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,54 MB Praktykant   1
17:18, 12 sty 2021 Rys. 2rybnicki.jpg (plik) 237 KB Praktykant   1
17:16, 12 sty 2021 Rys. 1. Lokalizacja Zbiornika Rybnickiego.jpg (plik) 316 KB Praktykant Rys. 1. Lokalizacja Zbiornika Rybnickiego: 1 – zbiorniki wodne, 2 – cieki powierzchniowe, 3 – zapory czołowe i boczne, 4 – kierownica, 5 – ważniejsze drogi, 6 – linie kolejowe, 7 – granice jednostek administracyjnych, 8 – wybrane urz... 1
11:28, 12 sty 2021 Fot. 3. Zagospodarowane turystycznie wschodnie wybrzeże zbiornika Pławniowice (fot. M. Rzę-tała).JPG (plik) 3,26 MB Praktykant   1
11:26, 12 sty 2021 Fot. 1. Pokryty lodem zbiornik Pławniowice widok w kierunku zachodnim (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 3,04 MB Praktykant   1
11:25, 12 sty 2021 Rys. 5plawniowice.jpg (plik) 221 KB Praktykant   1
11:24, 12 sty 2021 Rys. 4pawniowice.jpg (plik) 150 KB Praktykant   1
11:24, 12 sty 2021 Rys. 3plawniowice.jpg (plik) 193 KB Praktykant   1
11:20, 12 sty 2021 Rys. 2plawniowice.JPG (plik) 95 KB Praktykant   1
11:19, 12 sty 2021 Rys. 1plawniowice.jpg (plik) 282 KB Praktykant   2
19:50, 11 sty 2021 Fot. 2. Zbiornik Dziećkowice widok z zachodniego brzegu w kierunku południowo-wschodnim (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,53 MB Praktykant   1
19:49, 11 sty 2021 Fot. 1. Zbiornik Dziećkowice widok z zachodniego brzegu w kierunku północno-wschodnim (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,62 MB Praktykant   1
19:47, 11 sty 2021 Fot. 3. Tablice informacyjne nad zbiornikiem Dziećkowice (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,94 MB Praktykant   1
19:47, 11 sty 2021 Dzeckowice.jpg (plik) 284 KB Praktykant   1
19:42, 11 sty 2021 Rysdzieckowcie. 2.jpg (plik) 157 KB Praktykant Rys. 2. Zmiany wybranych elementów bilansu wodnego zbiornika Dziećkowice w latach hydrologicznych 19781997<ref> M. Rzętała: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przyk... 1
19:40, 11 sty 2021 Rys. dzieckowice1. .jpg (plik) 270 KB Praktykant   2
17:28, 10 sty 2021 Fot. 7. Zbiornik Przeczyce popularny akwen nadwodnego wypoczynku (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,41 MB Praktykant   1
17:27, 10 sty 2021 Fot. 6. Południowo-zachodni sektor zbiornika Przeczyce (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 3,58 MB Praktykant Fot. 6. Południowo-zachodni sektor zbiornika Przeczyce (fot. M. Rzętała). 1
17:26, 10 sty 2021 Fot. 5. Zbiornik Przeczyce - widok z zachodniego przyczółka zapory czołowej (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 3,12 MB Praktykant   1
17:25, 10 sty 2021 Fot. 4. Jeden ze stawów hodowlanych w strefie cofkowej zbiornika Przeczyce (fot. M. Rzętała).JPG (plik) 1,72 MB Praktykant   1
17:24, 10 sty 2021 Fot. 3. Odpowietrzna strona zapory czołowej z rowem opaskowym (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 4,71 MB Praktykant   1
17:23, 10 sty 2021 Fot. 2. Zapora czołowa zbiornika Przeczyce (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 2,8 MB Praktykant   1
17:22, 10 sty 2021 Rys. 2przcyce.JPG (plik) 190 KB Praktykant   2
17:20, 10 sty 2021 Fot. 1. Zbiornik Przeczyce widok z okolic Siewierza (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 2,23 MB Praktykant   1
17:19, 10 sty 2021 Rys. 1przeczyce.jpg (plik) 184 KB Praktykant   1
20:44, 9 sty 2021 Fot. 6. Brynica poniżej zapory zbiornika Kozłowa Góra (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 235 KB Praktykant   2
20:41, 9 sty 2021 Fot. 5. Rów odwadniający wzdłuż obwałowań po zachodniej stronie zbiornika Kozłowa Góra (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 3,59 MB Praktykant   1
20:40, 9 sty 2021 Fot. 4. Zapora zbiornika Kozłowa Góra (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 3,9 MB Praktykant Fot. 4. Zapora zbiornika Kozłowa Góra (fot. M. Rzętała). 1
20:39, 9 sty 2021 Fot. 3. Zbiornik Kozłowa Góra widok z zachodniego przyczółka zapory (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 2,94 MB Praktykant   1
20:38, 9 sty 2021 Fot. 2. Obiekt dawnego Obszaru Warownego Śląsk przy zaporze zbiornika Kozłowa Góra (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 4,08 MB Praktykant   1
20:37, 9 sty 2021 Fot. 1. Zbiornik Kozłowa Góra - widok z okolic miejscowości Brynica (fot. M. Rzętała).jpg (plik) 4,37 MB Praktykant   1
20:35, 9 sty 2021 Rys. 3kozłowa.jpg (plik) 467 KB Praktykant   1
20:34, 9 sty 2021 Rys. 2kozłówa.jpg (plik) 693 KB Praktykant   1
20:32, 9 sty 2021 Rys. 1. Lokalizacja zbiornika Kozłowa Góra.jpg (plik) 1,88 MB Praktykant   1
16:15, 9 sty 2021 A 015-4.jpg (plik) 7,23 MB Praktykant Fot. 1. Zbiornik Poraj na Warcie – poranny widok z pokładu samolotu z okolic Siewierza (fot. M. Rzętała). 1
14:47, 8 sty 2021 Fot. 6. Elementy zagospodarowania zachodniego brzegu zbiornika Poraj (fot. A. Magiera).jpg (plik) 826 KB Praktykant Fot. 6. Elementy zagospodarowania zachodniego brzegu zbiornika Poraj (fot. A. Magiera). 1
14:46, 8 sty 2021 Fot. 5. Zbiornik Poraj widok z zapory czołowej (fot. A. Magiera).jpg (plik) 479 KB Praktykant Fot. 5. Zbiornik Poraj – widok z zapory czołowej (fot. A. Magiera). 1

Pierwsza strona
Pierwsza strona
Poprzednia strona
Poprzednia strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona