Błąd uprawnień

Z IBR wiki

Nie masz uprawnień do importu stron z innej wiki z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Administratorzy.