Sonnenstrahl - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sonnenstrahl

2. Okres działania kopalni: 1828 - 1834

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1827

5. Obszar eksploatacji: Mysłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Aleksander Mieroszewski, Maria Winckler, Antoni Kołodziejski z Szopienic, Loebel Danziger z Mysłowic; Franciszek Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1832 – 5 600 t.