Sobieski - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sobieski (Emma, Dohms, Bory)

2. Okres działania kopalni: 1838 – 1973 (Zakład Górniczy Sobieski 1998 – nadal)

3. Adres głównej siedziby: Bory (Jaworzno)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1838

5. Obszar eksploatacji: Bory

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Fryderyk Ludwik Westenholz; hr. Ludwik Filip Saint-Genois; Robert Doms; Societe Anonyme Miniere et Industrielle w Verviers; Belgijska Spółka Akcyjna Górnicza i Przemysłowa; Krakowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie działa samodzielnie – włączona do kop. Jaworzno; na bazie KWK Sobieski utworzono Zakład Górniczy Sobieski

8. Produkcja:

a. 1900 – 47 132 t.

b. 1913 – 396 695 t.

c. 1938 – 238 610 t.

d. 1970 – 707 500 t.

e. 2018 – 18 000 t./doba (ZG Sobieski)