Sobiesław - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sobiesław

2. Okres działania kopalni: 1920 - 1927

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1920

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Łaznowski i spółka; J.Rydzewski, S.Chądzyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1921 – 10 216 t.