Sośnica - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sośnica (Oehringen)

2. Okres działania kopalni: 1917 – 2005, 2016 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Gliwice, ul. Błonie 6

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1867 – 1896 (nadania pól górniczych)

5. Obszar eksploatacji: Sośnica (Gliwice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Hohenlohe-Werke A.G. ; spółka Oehringen Bergbau A.G. w Berlinie; Reischwerke A.G. für Berg- und Hüttenbetriebe Hermann Göring; Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Gliwicka Spółka Węglowa SA; Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): Trwa wydobycie ( w okresie 2005-2016 działała w ramach KWK Sośnica – Makoszowy)

8. Produkcja:

a. 1938 – 1 460 057 t.

b. 1970 – 2 389 150 t.

c. 1979 – 4 814 410 t.

d. 2016 – 14 300 t. (średniodobowo)