Simonswunsch - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Simonswunsch

2. Okres działania kopalni: 1853-1876

3. Adres głównej siedziby: Słupna (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841

5. Obszar eksploatacji: Słupna (Mysłowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Moryc Friedlaender, Luiza Sułkowska; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 29 000 t.