Simonsseegen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Simonsseegen

2. Okres działania kopalni: 1843-1845

3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843

5. Obszar eksploatacji: Chełm

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Moryc Tichauer, Loebel Perls; Franciszek Hubert von Tiele-Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1843 – 2 000 t.