Schilling - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Schilling

2. Okres działania kopalni: 1855 – 1859, 1861

3. Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1859

5. Obszar eksploatacji: Bogucice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Waleska von Tiele-Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1859 – 1 500 t.