Sack - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Sack

2. Okres działania kopalni: 1806 - 1840

3. Adres głównej siedziby: Czernica (Gaszowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1806

5. Obszar eksploatacji:Czernica

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Fryderyk von Sack, Jan Gotfryd Weiss, Karol Franciszek Steinitz, Józef Doms; Fryderyk Wilhelm Hoffmann, Franciszek Winckler

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1815 – 3 400 t.