Saara - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Saara

2. Okres działania kopalni: 1839 - 1873

3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1836

5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wincenty von Hochberg, Szymon Loewy, miasto Bytom; spółka Minerva; Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1858 – 19 000 t.

b. 1873 – 5 700 t.