Rymer - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rymer (Römer; Johann Jacob)

2. Okres działania kopalni: 1880 - 1995

3. Adres głównej siedziby: Niedobczyce (Rybnik)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych

5. Obszar eksploatacji: Niedobczyce

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Kuh, Oberschlesische Eisenindustrie A.G. w Gliwicach; Fritz Friedlaender; spółka Johann Jacob w Radlinie; Rybnickie Gwarectwo Węglowe; Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Rybnicka Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do KWK Chwałowice

8. Produkcja:

a. 1912 – 527 582 t.

b. 1938 -678 340 t.

c. 1970 – 1 249 560 t.

d. 1979 – 2 594 615 t.