Rydułtowy - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rydułtowy (Charlotte, KWK Rydułtowy w Wodzisławiu Śląskim)

2. Okres działania kopalni: 1806 -2016

3. Adres głównej siedziby: Rydułtowy, ul. Leona 2

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1806

5. Obszar eksploatacji: Rydułtowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Fryderyk von Sack i jego żona Luiza; Józef Doms, Fryderyk Wilhelm Hoffmann; Franciszek Winckler; Karol Kuh; Gwarectwo Charlotte; Rybnickie Gwarectwo Węglowe; koncern Hermann Göring; Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Rybnicka Spółka Węglowa.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje jako odrębna jednostka – działa jeden z oddziałów w ramach KWK ROW

8. Produkcja:

a. 1873 – 60 800 t.

b. 1913 – 1 045 278 t.

c. 1938 – 255 790 t.

d. 1970 – 2 272 940 t.

e. 1979 – 2 934 342 t.