Rydułtowy - Anna - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rydułtowy - Anna

2. Okres działania kopalni: 2004 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Rydułtowy, ul. Leona 2

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2004

5. Obszar eksploatacji: Pszów, Rydułtowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): działa część rydułtowska; w 2011 została zamknięta pszowska połączonych zakładów.

8. Produkcja: 2016 – 9 500 t. /doba