Rudokoks - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rudokoks

2. Okres działania kopalni: 1928-1930

3. Adres głównej siedziby: Psary

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1928

5. Obszar eksploatacji: Psary

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: M.Dzieduszycka z Warszawy, dzierżawca – spółka Rudokoks

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1929 – 3031 t.