Ruda - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ruda

2. Okres działania kopalni: 2016 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Ruda Śląska, ul. Halembska 160 4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2016 (połączenie kopalń: Halemba , Pokój i Bielszowice)

5. Obszar eksploatacji: Ruda Śląska (Bielszowice, Halemba, Wirek, Nowy Bytom, Czarny Las), Zabrze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny – trwa wydobycie

8. Produkcja: 2018 – 5 202 000 t.