Rozbark (Heinitz) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rozbark (Heinitz)

2. Okres działania kopalni: 1877 -2004

3. Adres głównej siedziby: Bytom, Chorzowska 12

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1856

5. Obszar eksploatacji: Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Otton Friedlaender; Georg von Giesches Erben, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w budynku dawnej cechowni mieści się siedziba Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

8. Produkcja:

a. 1913 – 838 970 t.

b. 1938 – 1 561 037 t.

c. 1970 – 1 300 559 t.

d. 1979 – 2 068 222 t.