Roman - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Roman

2. Okres działania kopalni: 1935

3. Adres głównej siedziby:Poręba (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1935

5. Obszar eksploatacji: Poręba (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:A.Wulffson, A.Meitlis

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1935 – 618 t.