Rokitno - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rokitno

2. Okres działania kopalni: 1823-1829

3. Adres głównej siedziby: Rokitno Szlacheckie (Łazy)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych

5. Obszar eksploatacji: Rokitno Szlacheckie (Łazy)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: brak danych

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:1829 – 60 t.