Rokitnica - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rokitnica

2. Okres działania kopalni: 1970 - 1973

3. Adres głównej siedziby: Zabrze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1970

5. Obszar eksploatacji: Zabrze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1970 – 2 820 339 t.