Rokitnica (Castellengo) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Rokitnica (Castellengo)

2. Okres działania kopalni: 1899 - 1960

3. Adres głównej siedziby: Rokitnica (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Rokitnica; pola Leithold i Valentin

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ballestremowie; Gewerkschaft Castellengo-Abwehr; Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Mikulczyce

8. Produkcja:

a. 1913 – 839 207 t.

b. 1938 – 2 283 526 t.