Robert - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Robert

2. Okres działania kopalni: 1855 – ok.1880

3. Adres głównej siedziby: Zawada (Orzesze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1827

5. Obszar eksploatacji: Zawada

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni von Fragstein; Eliasz Perl, Emanuel Friedlaender; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 8 167 t.

b. 1875 – 14 935 t.