Regenbogen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Regenbogen

2. Okres działania kopalni: 1840 - 1902

3. Adres głównej siedziby: Bielszowice (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1840

5. Obszar eksploatacji: Bielszowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula, hr. Andrzej Renard; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1863 – 14 900 t.