Reden - kopalnia węgla kamiennego w Wodzisławiu Śląskim

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Reden

2. Okres działania kopalni: 1842-1873

3. Adres głównej siedziby: Biertułtowy (Wodzisław Śląski)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841/1842

5. Obszar eksploatacji: Biertułtowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze z Dębu, Jakub Dresdner z Bytomia, Loebel Freund, Albert Ehrmann z Cieszyna, Dawid Berger z Lipska; Rybnickie Gwarectwo Węglowe

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 4 000 t.

b. 1902 – 59 205 t.