Reden - kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Reden

2. Okres działania kopalni: 1785 - 1935

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1785

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: mieszczanie będzińscy; Kriegs- und Domänenkammer we Wrocławiu; śląskie władze górnicze; marszałek Lannes; władze Królestwa Polskiego; spółka Szewcow, Derwiz, Pomerancew; Société Mini`ere Franco-Polonaise

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. Ok. 1800 – 1 500 – 3000 t. rocznie

b. 1840 – 15 000 t.

c. 1900 – 19 690 t.

d. 1913 – 274 032 t.