Ratibor - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ratibor

2. Okres działania kopalni:1845 – 1855

3. Adres głównej siedziby: Zawiść (Orzesze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1845

5. Obszar eksploatacji:Zawiść (Orzesze)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Ignacy Eisenecker; hr. von Bohlen; Bank Wiemarski, spółka Gottmitunsgrube.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1855 – 13 t.