Radzionków - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Radzionków (Radzionkau)

2. Okres działania kopalni: 1874 - 1975

3. Adres głównej siedziby: Radzionków (Bytom)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1871/1874

5. Obszar eksploatacji: Radzionków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Henckel von Donnersmarckowie; spółka The Henckel von Donnersmarck – Buethen Estates Limited; Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Bytom

8. Produkcja:

a. 1913 – 843 582 t.

b. 1938 – 594 741 t.

c. 1970 – 1 538 050 t.