Psina

Z IBR wiki

Autorzy: Prof UŚ dr hab. Mariusz Rzętała, dr Robert Machowski

fragment hasła: Dorzecze Odry


Psina − rzeka uchodzącą do Odry na południe od Raciborza (nazywana również Cyną). Największy na obszarze województwa śląskiego lewostronny dopływ Odry. Całkowita długość Psiny wynosi 49,3 km a jej źródła znajdują się poza opisywanym obszarem, na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego na wysokości około 270 m n.p.m[1]. Na teren województwa śląskiego Psina wpływa w okolicy miejscowości Tłustomosty, na zachód od Makowa. Do ujścia do Odry jej długość wynosi ponad 20 km, a koryto na wielu odcinkach dzieli się na kilka ramion, niektóre to młynówki. Z kolei największym dopływem Psiny jest Troja wypływająca w obrębie Przedgórza Sudeckiego. Całkowita długość Troi wynosi 35,2 km, z czego na obszarze województwa śląskiego znajduje się tylko jej krótki dolny odcinek o długości około 6,5 km[2].

Przypisy

  1. S. Czaja, Powodzie w dorzeczu górnej Odry, Katowice 2011, s. 211.
  2. Podział hydrograficzny Polski..., s. 924.