Przemsza - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Przemsza (Przemsa)

2. Okres działania kopalni: 1825-1869

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1824

5. Obszar eksploatacji:Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Luiza Sułkowska

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1868 – 71 000 t.